Музикотерапия

Magi

„От най-ранните епохи на човешката цивилизация официалната медицина успешно използва музиката като лечение на много заболявания. В процеса на историческо развитие музиката е била възприемана и интерпретирана по различни, непрекъснати и динамични промени. На въпроса как музиката влияе и въздейства на емоциите на хората отговор откриваме в древните предания и легенди. В Стария завет на Библията съществуват текстове или споразумения (завет означава споразумение, договор между Бог и човека), от които научаваме, че със своето свирене на арфа Давид подчинил Самуил. По-характерен е образът на Орфей. Орфей е безспорно най-великият тракиец, с подчертано влияние в цялата световна древност и днес. Той е живял 1300 г. пр. Хр. Предполага се, че родното му място е западно от устието на Струма, според други е в Родопите. Magi Че действително е българин, се вижда от изображението му, в което е заобиколен от слушащи го тракийски първенци наметнати с български ямурлуци (българин, булгар, не е народност, а степен на посвещение, която дава способността посветеният да се самовъзражда от собствената си пепел – принципа на ФЕНИКС). Орфей бил изключителна личност, разностранно развита, заредена с огромна космическа енергия. Бил едновременно лечител, маг, прорицател, философ, поет, певец и музикант. С право го определят като един от седемте велики посветени представители на Бога при човечеството каквито били Лао Дзъ, Зороастър, Мойсей, Исус Христос, Конфуций и Мохамед. Старите автори го определят като велик лечител и заклинател. Свиренето му на лира и песните му притежавали велика магическа сила. Че действително е бил недостижим лечител, се разбира и от името му. Magi Според Едуард Шюре името Орфей, или Арфа, той е получил след завръщането си от 20 годишно пребиваване в Египет, където се е обучавал в египетските мистерии и тайната Херметическа наука. Преди това бил наричан син на Аполон. Орфей смислово означава ОНЗИ, КОЙТО ЛЕКУВА СЪС СВЕТЛИНА (от финикийски аура – светлина, и рафос – лечение). Орфей е написал много произведения, сред които епическата поема Аргонавти от 1384 стиха, която е запазена до днес, Химни за мистериите, разказващи за силата на природата и различните тайнства, Ритака – магически песни за целебните свойства на кристалите и камъните, и Магическа ботаника за лечебните свойства на родопските треви. Орфей е имал прочута медицинска школа. Негови ученици са били Лин, Мидас, Евролп и други видни личности и лечители на древността. Според Аристофан Орфей притежавал свръхестествени лечебни средства, такива имал и ученикът му Лин. В Еврипидовата трагедия Алекстида хорът търсел лечебна сила в тракийските таблички, написани от Орфей. Magi „Орфей омайвал с песните си зверове и птици, Орфей бил най-великият певец, поет и музикант на древността. Негов баща бил речният бог Еагър, владетелят на Хемус (Стара планина), а негова майка и учителка – музата на епическата поезия Калиопа. Той затъмнявал със славата си дори водача на музите Аполон. Вълшебните му песни и лира омайвали птици и животни, горите свеждали клоните си, скали и планини се раздвижвали и планинските преспи се разтапяли. Орфей участвал в похода на аргонавтите за Златното руно и с песните си отмервал ритъма на гребците, а край брега на морските сирени заглушавал с вълшебния си глас омайните им песнопения. Кратка и трагична била любовта на сладкогласния тракийски певец. След сватбения ден змия ухапала крака на неговата невеста, дриадата Евридика, и вляла отровата си в крехкото й тяло. За да си я върне, Орфей слязъл в подземния свят, където на печалната му лира и затрогващата му песен никой не устоял. Magi Развълнували се дори суровите богове на безплътните сенки Аид и Персефона и трогнати от безкрайната му любов, позволили на певеца да изведе любимата си при условие, че няма да се обръща към нея, докато стигне светлината. Но Орфей не издържал на изкушението и вървейки по стръмната и мрачна пътека, извърнал с копнеж поглед към своята Евридика. В същия миг тя полетяла завинаги обратно в подземното царство. Тъжен се завърнал Орфей в родната Тракия и понеже вече не искал да погледне друга жена, след време бил убит някъде по билото на Хемус от развилнели се поклоннички на Дионис. Главата и лирата му били отнесени от водите на тракийската река Хебър (Марица) до Лемнос, острова на сладкогласната Сафо. От този момент всички поети и художници от древна Елада и Рим славели магията на песните му.“ Magi Както свидетелства самият Питагор, Орфическият космос в неговите съставки се означава с числа, преминаващи на един по-късен етап в тонове. „Словото Божие е със седем лъча. Това са седемте тона на паметта. Всяко слово крие своя мелодия (звуков изговор). Думите Божии, изсвирени на лира, флейта, арфа, добиват Божествен музикален код. Това слово Орфей пренася в Тракия – съчетание от Рисунки, Музика и Букви (Поезия, Музика и Живопис). Първите школи за посвещение в Европа са били неговите, създадени в нашите Родопи. Знанията се пазят в устни предания, които са засекретени. По време на изпълнение на мистериите се свири, пее, танцува...”


Какво представлява звуколечението и как ни действа?
Как да дефинираме енергийното тяло?
Какво могат да излекуват звуците?
Кои песни са лечебни?
Кога пеенето е лечебно?
Защо пеенето балансира 5- та чакра?
На кои болести въздейства лечебно?
Отговорите на тези въпроси, може да прочетете в книгата "Силата на седемте изкуства" на стр.53

Magi

Книгата "Силата на седемте изкуства"

Поръчай за 15 лева

Свържете се с мен лично, и аз ще ви я изпратя веднага, с автограф по желание!

Magi

Книгата "Малка книжка за доброто"

Свали безплатно

Моят подарък за вас, от сърце!