Клуб театър «ЖИВА ПРИКАЗКА»

Magi Целта е участниците на възраст между 8 до 80 години да опознават езика и средствата на театралния/актьорския начин на изразяване, да развиват заложения си творчески потенциал, да увеличат уменията си за говорене, моторика, емоционална интелигентност, да се свържат с изкуството и разширят въображението си. За кого са подходящи заниманията?
 • За всички на възраст от 8 до 80 години, които искат да придобият актьорски умения, без професионална насоченост.
 • За тези, които имат нужда да се освободят от напрежение или трудности чрез творчество.
 • За тези, които биха имали полза от игрови и творчески методи, за да развият своята реч, физика и емоционална стабилност. Какво ще включва програмата? Динамични игри за Артвербалана и невербална комуникация. Ще се свързваме с тялото като „инструмент”, чрез който играем и се изразяваме (гласът, движенията, емоциите, които носим);
 • Ще опознаваме както своите, така и чуждите емоции и чувства;
 • Ще работим по опознаването и овладяването на себе си по начин;
 • Ще се общуваме със всеки като споделяме своите емоции, страхове и тревоги и ще се опитаме ЗАЕДНО да намерим решения за справяне;
 • Ще откриваме кой какво харесва;
 • Ще играем за възпроизвеждане на сетивни преживявания;
 • Ще развиваме чувството за ритъм, внимание, въображение, партньорство, за звук и слово.
Magi Етюди Театралните етюди са кратки истории, случки или преживявания. От игрите с малки творчески задачи постепенно преминаваме в по-продължително и подробно изобразяване. Целта е всяко дете да започне да предлага свои собствени истории, които в началото да играе само, а с напредването на уменията да включва и други деца, избрани от него и да представят етюда с предварително уговаряне на сюжета и ролите. Арттерапевтични проекти Съобразени с възрастта и темите, с които ще се сблъскват в процеса на работа. Визуалните изкуства рисуване, танци, фотография, костюми допълват процеса на работа с театралните способи. Подготовка за представление На края на курса актьоритеще представят пред публика СВОЕТО представление! Доказано е, че арттерапията много добре се прилага и при деца, които са потиснати, стеснителни, преживяли или преживяващи семейни травми, различни форми на физически или психически тормоз, на насилие и т.н. Такива деца имат нужда от самоутвърждаване, от изяви и приятни преживявания, от целенасочена двигателна активност, която да ангажира вниманието им с някаква интересна, полезна и емоционално наситена дейност. При такава категория клиенти много добре приложими са различните форми и техники на музикотерапията, на театротерапията, на танцовата терапия, терапията с приказки и др. Различни форми и видове арттерапевтична дейност успешно се използват и при буйни, невъздържани, разсеяни деца, както и при такива, които не могат задълго да се концентрират в изпълнението на една работа, не могат по-продължително време да се занимават с една и съща дейност. Те определено се нуждаят от такива занимания, които да ги ангажират оптимално активно, да съдействат за развитието на техните волеви задръжки, за закаляване на нервната им система, да подпомогнат формирането на положителни черти на характера, като напр. целенасоченост, организираност, дисциплинираност, самостоятелност и самодисциплинираност, амбициозност, умение за преодоляване на трудности и пр. Тук особено ефективни се оказват различни видове игрови арттерапевтични техники, ролеви игри и др. Те биха ангажирали не само вниманието, мислите, емоциите т.е. психическата дейност на съответните клиенти (в случая деца и подрастващи), но и най-активно ще включат и двигателния идиом, изразходването на енергия и т.н. Една много сполучлива за тази категория е напр. игровата терапия на американеца Кларк Мустакас. Срещат се и немалко деца, на които им липсва плавност на движенията, лекота и сръчност, добра координация на движенията, които се проявяват като тромави и непохватни. Такъв контингент деца също е подходящ обект за работа с различни видове изкуства, като тук особено сполучливо могат да бъдат приложени някои техники и прийоми на двигателната или на танцовата терапия. Освен, че децата ще добият основни умения за сцена...
 • Ще осъзнаят и преживяват своята творческа енергия
 • Ще имат възможност да развиват своето творческо мислене и въображение;
 • Да бъдат подкрепени в творческа обстановка от арттерапевт.
 • Ще могат да се запознаят с ценни текстове, герои, истории и поуките от тях.
 • Ще се научат да работят и подкрепят като група.
 • Ще могат да изразяват себе си вербално, да изказват свободно своите емоции, чувства и преживявания;
 • Да бъдат себе си, докато влизат в роли.

Клубът е предназначен както за деца, така и за възрастни. Импровизираните театри се играят в рамките на 3 часа при събрана група от 5 до 10 човека. Подходящи са и за родители с деца.
Цена: 40лв/човек
за Двама: 70лв.
В цената са включени костюми + снимка за спомен.
За записване ползвайте формата за КОНТАКТИ!
Magi

Книгата "Силата на седемте изкуства"

За да си купите книгата, свържете се с мен лично, и аз ще ви я изпратя веднага, с автограф по желание!

Magi

Поръчай книга