Артдиагностика

Magi

„Артдиагностиката е важна и съпътстваща част от терапевтичния метод през изобразителното изкуство. Всяка рисунка е МОМЕНТНО СЪСТОЯНИЕ и показва скритото в подсъзнанието ни. Артдиагностиката се състои в умението да четем символите, цветовете и структурата на композицията. В моята практика клиентите често се изненадват какво са нарисували на листа и споделят, че обикновено рисуват даден символ по определен начин, а в момента на терапията рисуват изображението различно или в различен цвят. За мен винаги е предизвикателство и удоволствие, когато правя диагностика по рисунка. Всяка мисъл, всяко чувство, всяко действие е облечено в известен цвят като в дреха. Затова всички се стремят към разнообразие. Когато говорите за любовта като носителка на живота, вие обличате думите си с червен цвят. Червеният цвят символизира живота. Но любовта не носи само живот. Тя носи и израстване за човешката душа. Значи тя обхваща и зеления цвят. В любовта има и разумност, и вярност, и чистота. Затова, когато говорим за любовта или когато живеем в нея, човек ще я прекара през всички цветове, съответни на нейните качества, и по тях ще познае в коя степен на любовта се намира. Той ще знае дали неговата любов е червена, жълта, зелена, синя, портокалена или виолетова. Както тя минава през всички тонове, през всички цветове на гамата, така и мислите, чувствата и постъпките на човека минават през всичките цветове на спектъра. Това разнообразие е необходимо. Без него няма живот, няма движение, няма растене. Човек трябва постоянно да сменя цветовете. Те предизвикват движение, живот, те са енергии, които оказват различно влияние върху човека и той трябва да мине през всички цветове, през всички тонове на гамата. Ако преби- ваваме в даден цвят повече от определеното време, в него ще се получи известно пренасищане. Това, което знаете за приложението на цветовете по отношение на облеклото на хората, се отнася и до техните мисли, състояния и чувства.”

Цитат от книгата „Силата на седемте изкуства” Магдалена Пюскюлева
Артдиагностиките по готова рисунка могат да бъдат както лични (индивидуални и/или групови) срещи, така и онлайн в удобно време.
Цената на еднократна артдиагностика е 40лв. до 60 мин.

Magi

Книгата "Силата на седемте изкуства"

За да си купите книгата, свържете се с мен лично, и аз ще ви я изпратя веднага, с автограф по желание!

Magi

Поръчай книга